Рубрика: Ֆիզիկա, Էկոլոգիա

Ֆիզիկան և էկոլոգիան… Երկարաժամկետ նախագծի սկիզբ… Առաջին փուլ

Յուրաքանչյուրս կարողանում ենք կենտրոնանալ, լավ հասկանալ և ընկալել ճիշտ միայն այն բաները, որոնք մենք սիրում ենք և որոնք մեզ իրոք հետաքրքրում են: Կյանքում յուրաքանչյուր ոլորտ մեզ համար դառնում է հաճելի և հետաքրքիր, երբ դրա մեջ տեսնում ենք մեզ, մեր նախասիրությունները: Անձնավորությունը մեզ հետաքրքրում է, երբ նման է լինում մեզ՝ հատկություններով, երբեմն հետաքրքրություններով նաև: Այսպիսով՝ լինեմ անկեղծ: Մինչ 10-րդ դասարան փոխադրվելը, աշխարհագրությունը ինձ այդքան շատ հետաքրքրող առարկաների մեջ չէր մտնում, երբեք չեմ կարողացել սիրել պատմողական առարկաները, որոնք պահանջում էին, որ ուղղակի կարդաս, սովորես՝ աշխարհագրություն, կենսաբանություն… 10-րդ դասարանում արդեն աշխարհագրություն չէ, էկոլոգիա է, և այսպիսի մի հետաքրքիր միտք առաջացավ ինձ մոտ: Կարելի է էկոլոգիան համատեղել ինձ արդեն սիրելի ինչ-որ առարկայի հետ, տեսնել նրանց ընդհանուր կողմերը, նմանությունները: Այդպիսով հետաքրքրությունը կմեծանա և ուսումնասիրելը կդառնա ավելի ու ավելի հետաքրքիր: Ուրեմն, ընտրեցի ֆիզիկան: Իրականում, եթե մտածենք, ապա ֆիզիկան և էկոլոգիան ունեն շատ ընդհանուր կողմեր, այսինքն՝ ինքնին ֆիզիկան էկոլոգիայի մի մեծ մասնիկն է, որը հաստատ օգտակար և հավես է հետազոտելը: Նախագիծը երկարաժամկետ է, քանի որ տվյալ իմ ընտրած հետազոտության թեման ամեն օր թարմացվում, լրացվում, բացահայտվում է, մեր արդի, իրական աշխարհում, հենց որն էլ գերում է ընթերցողին:

Շատերին կարդալիս կթվա, որ ֆիզիկան և էկոլոգիան այդքան էլ համատեղելի գիտություններ չեն և ինչպես կարելի է այդ երկուսը միացնել, համատեղել:

Անշունչ ու կենդանի բնույթի ջերմոդինամիկական համակարգերը հեռու են հավասարակշռությունից: Դրանք ներկայացնում են էներգիայի և նյութի հոսքեր, որոնցում տեղի են ունենում ինքնակազմակերպման գործընթացներ ՝ հիմնված ֆիզիկական հիմնարար սկզբունքների վրա: Նոբելյան մրցանակակիր I.R. Prigogine- ը բնական համակարգերը դիտում էր որպես ցրող կառույցներ, որոնք էներգիան և նյութը փոխանակում են շրջակա միջավայրի հետ: Օվկիանոսի հոսանքները, մթնոլորտային շրջանառությունները ցրող կառուցվածքների օրինակներ են: Ֆիզիկայի տեսանկյունից Երկիրը նաև համակարգ է, որը էներգիա է ստանում դրսից ՝ Արեգակից: Էկոլոգիան կարելի է դիտարկել որպես գիտություն, որն ուսումնասիրում է կենդանի և անկենդան բնույթի համակարգերի ինքնակազմակերպման և էվոլյուցիայի գործընթացները:

Եկեք մի քիչ ավելի պարզ և մանրամասն այս մասին՝

Էկոլոգիայի նոր ըմբռնումն առաջացել է համակարգերի տեսության, բաց համակարգերի թերմոդինամիկայի հիման վրա և շատ կապ ունի հենց ֆիզիկայի հետ: Էկոլոգիայի այս ըմբռնումը վերադառնում է Ա.Ա.-ի աշխատանքներին: 20-րդ դարի սկզբին Բոգդանովը հայտնեց այն միտքը, որ կազմակերպության օրենքները պետք է գործեն ոչ միայն կենդանի, այլև անկենդան բնույթով: Կառուցվածքների առկայությունը, հենց սրանք բնության ամենակարևոր հատկություններն են: Վերնադսկին, զարգացնելով կենսոլորտի և նոոսֆերայի տեսությունը, օգտագործեց կազմակերպության գաղափարը ՝ որպես կենսոլորտի նյութական և էներգետիկ մասերի ամենակարևոր հատկությունը: Եվ նա հավատում էր, որ մարդածին ազդեցությունը կարող է դառնալ ավելի հզոր երկրաբանական և երկրաքիմիական գործոն, քան բոլոր բնական գործընթացները միասին վերցրած: Ըստ Վ.Գ. Գորշկովի, եթե բիոտայի բնական համայնքներում տեսակների փոխկապակցված փոխազդեցությունը լիովին խաթարվի, տասնամյակների ընթացքում շրջակա միջավայրը կարող է ամբողջովին աղավաղվել: Եթե ​​ամբողջ բիոտան ոչնչացվի, ապա շրջակա միջավայրի աղավաղումը 100% -ով գեոֆիզիկական գործընթացների արդյունքում, տեղի կունենա միայն հարյուր հազարավոր տարիներ անց:

Այսպիսով, Երկրի վրա կյանքի գոյության և զարգացման հետ կապված հիմնական բնական հակադրությունն իրականացվում է կենսոլորտը խանգարող երկրաֆիզիկական գործընթացների և այդ անկարգությունները փոխհատուցող բիոտայի միջև: Հետևաբար պարզ է էկոլոգիական երկրաֆիզիկայի և ընդհանրապես ֆիզիկայի բնագավառում հիմնարար հետազոտությունների դերը: Բնապահպանական երկրաֆիզիկայի հիմնախնդիրների խորը ուսումնասիրությունը կընդլայնի շրջակա միջավայրի վրա անվերահսկելի մարդածին ազդեցության պատճառով էկոլոգիական ճգնաժամից ելք որոնելու հնարավորությունները: Բաց համակարգերի ջերմոդինամիկայի ուսումնասիրության և ոչ հավասարակշռության համակարգերում ինքնակազմակերպման գործընթացների ուսումնասիրության հետ կապված պարզ են դարձել կենդանի և անկենդան բնույթով ինքնակազմակերպման ֆիզիկական պատճառները: Կենդանի և անկենդան բնույթի տարրերը կամ համակարգերը բաց ջերմադինամիկական համակարգեր են, որոնք հեռու են հավասարակշռությունից: Դրանք ներթափանցված են էներգիայի և նյութի հոսքերով, ուստի դրանցում տեղի են ունենում կառուցվածքի և ինքնակազմակերպման գործընթացներ: Այսպիսով, բնության մեջ համակարգերի ինքնակազմակերպումը հիմնված է ֆիզիկական հիմնարար սկզբունքների վրա:

Բնապահպանությունն իր զարգացման ներկա փուլում գիտություն է, որը կոչված է միավորել, սինթեզել կենսոլորտի մասին գիտական ​​գիտելիքների ամբողջականությունը: Այս ինտեգրման գործընթացը կարող է լուծվել միայն որոշ ընդհանուր սկզբունքի հիման վրա: Մենք կարծում ենք, որ հենց ֆիզիկան է վերոհիշյալի ուժով, որը պետք է գործի որպես այդպիսի միավորող սկզբունք: Բնապահպանության կանխատեսող գործառույթը կարող է կատարվել միայն այն դեպքում, եթե այն հիմնված է բնության հիմնարար սկզբունքների, բնության կազմակերպման օրենքների վրա: Ֆիզիկայի կողմից ուսումնասիրված բնապահպանական խնդիրների մի մասը կարելի է բաժանել էկոլոգիայի հատուկ ճյուղի `բնապահպանական ֆիզիկայի: Երկրաֆիզիկան (Երկրի ֆիզիկա), որն ուսումնասիրում է, մասնավորապես, լիտոսֆերայի, հիդրոսֆերայի, մթնոլորտի ֆիզիկական պրոցեսները, ըստ էության, ուսումնասիրում է կենսոլորտի կամ դրա մասերի ֆիզիկական գործընթացները: Պետք է նշել, որ շրջակա միջավայրի գործոնների մեծ մասը ունեն երկրաֆիզիկական բնույթ: Երկրաֆիզիկան, որը կուտակել է Երկրի պատյաններում տեղի ունեցող ֆիզիկական պրոցեսների օրինաչափությունները, կարծում եմ պետք է արժանանա ավելի շատ ուշադրության, քանի որ հաճախ հենց դա է իր վրա վերցնում բնապահպանական մի շարք խնդիրների լուծումները:

Տարբեր մակարդակների էկոհամակարգերի մոնիտորինգի համար արդյունավետ միջոցներ ստեղծելու համար պետք է օգտագործվի նյութի ուսումնասիրության ֆիզիկական լայն մեթոդներ: Ակնհայտ է, որ գլոբալ մոնիտորինգի մեթոդները կարող են ստեղծվել միայն ֆիզիկական սկզբունքների հիման վրա:

Ցավոք, տվյալ թեմայի շուրջ համացանցում հայերեն տեղեկություն կարելի է ասել չկա: Ինչքան փորձեցի պրպտել, գտնել, չստացվեց:

Կարծում եմ սա կլինի լավ սկիզբ:

Աղբյուրները՝

Աղբյուր I
Աղբյուր II
Աղբյուր III

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s